Afrikaners.org.za
Kry jou GRATIS faksnommer hier!
Ontvang jou fakse per e-pos
Gratis faks na e-pos diens

Kliek hier vir besonderhede
gratis Fax Nommer

Koerante

Waarskuwing: Wees versigtig wat jy glo wanneer jy die koerant lees. Dit wat in koerante gepubliseer is, is soms verwyder van die waarheid. Vir koerante gaan dit slegs om sensasie te wek ten einde meer koerante te verkoop. Vryheid van spraak en die waarheid hou ongelukkig nie baie met mekaar verband in Suid Afrika nie. Neem alles maar met 'n knippie sout en stel liewer self ondersoek in.

Beeld Koerant ( Afrikaans )
Beeld Koerant wat wel bekend is in die Gauteng Area
http://www.beeld.co.za
Besigheids Sake ( Afrikaans )
Afrikaanse Web Koerant wat handel oor sakebelange in Suid Afrika en die res van die wereld
http://www.sake.co.za
Die Burger ( Afrikaans )
Kaapstad se Afrikaanse Koerant
http://www.dieburger.com/
Die Rapport ( Afrikaans )
Die sappige Sondagkoerant
http://www.rapport.co.za/
Die Vrye Afrikaan - Koerant ( Afrikaans )
Die Vrye Afrikaan, 'n projek van die FAK, is 'n internettydskrif wat daarna streef om te werk aan 'n nuwe visie van Afrika waar dit nie slegs om die bou van die staat of die korporasie gaan nie, maar veral die gemeenskap. Ons streef daarna om gesprekke en aksies tussen Afrikaners, die brer Afrikaanse gemenebes, Suid-Afrika, Afrika en die wreld in die naam van hierdie visie te loods.....
http://vryeafrikaan.co.za/
Nuus24 ( Afrikaans )
Suid Afrika se Nommer 1 aanlyn nuusbron
http://www.nuus24.com
Op jou voorstoep ( Afrikaans )
Klein Afrikaanse koerantjie wat op die internet en in Gauteng/Noord Wes Area beskikbaar is.
http://www.opjouvoorstoep.co.za/
Volksblad Koerant ( Afrikaans )
Koerant wat in die Oranje Vrystaat beskikbaar is
http://www.volksblad.co.za/
Engelse Koerante ( Engels )
Vir 'n lys van die Engelse koerante in Suid Afrika gaan na http://extraordinaire.co.za/search/news.php
http://extraordinaire.co.za/search/news.php


4x4Direct.co.za

Terug na skakelblad